Новини
Г-н Евгений Иванов е назначен за изпълнителен директор на ИАНМСП
25.09.2013

Съгласно Заповед № ЧР-Н-86/10.09.2013 г. на Министъра на икономиката и енергетиката, считано от 16.09.2013 г. за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е назначен г-н Евгений Иванов.