Новини
Двойно повече пари от ЕС за малкия бизнес
24.07.2013

Двойно ще бъдат увеличени средствата от европейските фондове, предназначени за малкия и среден бизнес. Това предвижда "Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020", която е публикувана за обществено обсъждане. Идеята е поне 9% от структурни фондове на ЕС да отиват за малките и средни фирми. Средствата ще може да се използват за подобряване на сътрудничеството между фирмите и университетите, центрове за изследвания и технологични паркове. С европарите ще се подпомага и стартирането на малък бизнес, въвеждането на щадящи природата производствени процеси, ще се насърчава онлайн търговията и обучението на персонала.

В стратегията се предвиждат и други мерки, които целят създаване на по-добри условия за бизнес. Например намаляване до 1 година на необходимото време за всички процедури при закриването на една фалирала фирма. В момента фирма в България се закрива средно за 3,3 години, докато за ЕС средното необходимо време е 1,9 години. Лидер в тази класация е Ирландия, където една фирма фалира за 4 месеца. Според стратегията тази мярка ще осигури втори шанс за развитие на бизнес на 200 хил. души у нас. Пълното електронизиране на обществените поръчки, намаляването на срока за връщане на ДДС, създаване на учебно-тренировъчни фирми в училищата и насърчаване на start-up-ите за рисково инвестиране са част от набелязаните мерки за насърчаване на малкия и среден бизнес.

99% от предприятията в България попадат в графата "малък и среден бизнес", като над 1,3 млн. българи се трудят в тях.

Вижте повече