Новини
Девет предприятия получиха награди за производство на зелена енергия
13.11.2013

Девет предприятия получиха отличия за изпълнени системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и спестяване на емисии от въглероден двуокис. Две от тях са членове на БКДМП: Средна гора АД и Кастамону България АД. 

Средна гора АД получава отличието за използване на отпадъците от мебелното производство за собствени енергийни нужди и за производството на дървесни пелети. Наградата беше връчена на техническия директор на предприятието Борислав Динев.

Кастамону България АД е отличена също за оползотворяването на отпадъците от производството си. Наградата получи техническият директор Петко Тотев. 

Наградите са част от проект Предприятия за производство на зелена енергия (Green Blue energy Factory), изпълняван по линия на програма Интелигентна енергия Европа на Европейската комисия. Проектът има за цел да насърчи производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

БКДМП пожелава здраве и успехи!