Новини
Десети конкурс „Иновативно предприятие на годината 2014“
13.10.2014

Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката и Представителството на ЕК в България обявяват Десетия конкурс за "Иновативно предприятие на годината 2014".

Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и жури.

Допълнителна информация за Конкурса, неговите цели и условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на ФПИК.

 

Източник: МИЕ