Новини
Десислава Танева: Близо 5 пъти повече горски пътища ще бъдат изградени и ремонтирани за 2015 г.
24.07.2015

„През 2015 година Министерство на земеделието и храните продължава политиката си на подобряване на инфраструктурата в горските територии, като държавните горски предприятия  е планирано изграждането на нови и основен ремонт на стари горски пътища с близо 5 пъти по-голяма дължина. Заявените инвестиционни намерения  на държавните стопанствата обхващат 535 км. на обща стойност 45 млн. от фонд „Инвестиции в горите“. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева при инспекцията на два горски пътя на територията на Югоизточно държавно предприятие.

 

Министърът каза още, че с приемането на Закона за горите и създаването на предприятията, е станало възможно инвестирането в подобряване на горската пътна мрежа. Десислава Танева подчерта, че за периода 2011-2014 са рехабилитирани и построени нови горски пътища на територията на цялата страна от 122 км., като размерът на инвестициите е равен тези за предходните двадесет години.„От планираните 535 км за 2015 година,  близо 78 км ще да бъдат изградени и ремонтирани на територията на Югоизточно държавно предприятие“, обясни Танева и допълни, че само за Странджа инвестициите в подобряване на пътната инфраструктура ще са в размер на 1,5 млн. лв. До момента разходваните средства от предприятията по тази дейност са 18 млн. лева, обяви министърът.

 

Министърът коментира още, че вложенията в ремонт и строителство на горски пътища са много важни, защото те осигуряват достъп на служителите, при осъществяването на контрол и опазване на горите, както и възможност за по-навременна реакция, при евентуално възникване на пожар в тях.

 

Заместник-министър Георги Костов, който също присъства на проверката, информира, че строителството е от обществено и стопанско значение не само за гражданите, но и за всички институции, които имат отговорност върху прилежащите територии и реализират програмата за многофункционалното стопанисване на горите. Той информира, че на национално ниво за първи път се отделя финансово ресурс от 740 хил. лева за ремонт на баражите. Те са построени преди повече от 50 години и са пряко свързани със защитните функции на горските територии срещу наводнения и свлачища.

 

Двата пътя, които бяха инспектирани, са с обща дължина 12 км. Единият се намира в местността на Резово – Старо Резово с дължина на трасето 5,5 км, а другият е в участъка Цигански бозалък – Крушката с обща дължина на трасето 6,5 км. На проверката присъстваха директорът на ЮИДП инж. Пейчо Върбанов и депутатът от 43-то Народно събрание Румен Желев.

 

 

Източник: МЗХ