Новини
Диана Харлова: В България няма устойчив начин за рециклиране на матраци
01.02.2023

Пловдивският производител “ТЕД-БЕД” ЕАД  е лидер вече 25 години в производството на матраци в България. Компанията разполага с една от най-големите производствени бази в Европа. Оперира на 22 международни пазара. Годишният ѝ производствен капацитет е 3 млн. продукта. В нея работят 400 служители, а базата се простира върху 53 000 м² площ. Оперативният директор на “ТЕД БЕД” Диана Харлова разказа пред esgnews.bg за зелените инициативи на компанията, насочени към кръгова икономика и по-устойчиво бъдеще.

Инвестиции във фотоволтаични централи

Все повече компании инвестират във фотоволтаични централи заради високите цени на енергията и стремежа за преминаване към кръгова икономика. “ТЕД-БЕД” ЕАД е сред първите компании в мебелната индустрия в България, която инвестира във фотоволтаични централи.

Мога смело да кажа, че сме сред първите компании предприели тази стъпка и държа да отбележа, че решението беше взето в правилния момент, точно преди да започне голямото търсене вследствие на многократното увеличение на цената на електроенергията в Европа. Подписахме договор с лидера в производството на соларни панели – “Шарп Германия” и си гарантирахме навременна доставка и изграждане. Водени бяхме не само от финансовите оптимизации, но и от желанието на “ТЕД-БЕД” за устойчиво развитие”, разказа пред esgnews.bg Диана Харлова, оперативен директор на “ТЕД-БЕД”, член на УС на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост и на управителния борд на Eвропейската асоциация на индустрията за легла и матраци (European Bedding Industries Association).

Тя обясни, че като член на УС на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост работи активно по посока насърчване на останалите фирми от сектора за преминаване към кръгова икономика, използване на соларни източници на енергия, намаляване на въглеродния отпечатък и др. По думите ѝ компанията вече има резултати от инвестицията, макар и на начално ниво.

В “ТЕД-БЕД” успяхме да стартираме фотоволтаичната централа от 2,6 МВч. и няколко месеца реализираме значителни оптимизации от разходите за ел. енергия във фирмата, а излишъка, който генерираме, се предлага на пазара. Освен финансовите ползи сме убедени, че соларната енергия е сред най-добрите алтернативни източници на ел. енергия, приложими за нуждите ни от гледна точна на кръговата икономика. В компанията стартирахме работа и по изчисление на въглеродни емисии директно от нашата дейност (макар и незначителни), а и от всички суровини/материали и услуги, които използваме от наши доставчици и логистични партньори, посочва Диана Харлова.

Възвръщаемост на инвестицията

Фотоволтаичните системи осигуряват 79% от потреблението на енергия в “ТЕД-БЕД” през летните месеци и около 30% през зимните. Компанията планира инвестиции през следващите години в цялостни системи за съхранение на ел. енергия, като плановете ѝ са да възвърне инвестирания капитал до 4 години.

Разчетите ни са направени спрямо текущата пазарна конюнктура. Вярваме обаче, че освен финансовата възвращаемост, подобни инвестиции имат и екологично измерение, тъй като свеждаме до минимум използването на горива и електричество, намаляваме вредните емисии и щадим околната среда”, казва още оперативният директор на “ТЕД-БЕД”.

Тя подчертава, че пътят към постигане на зелена енергия не е лесен и е свързан със строителни разрешителни и съпътстващата законова уредба по стартирането на подобни фотоволтаични централи.

Нужно е процесът да бъде облекчен и с кратки срокове, за да могат компаниите да се възползват максимално бързо”, обяснява Диана Харлова.

Тя допълва, че са налице множество компании от мебелния бранш, които са направили по-малки инвестиции. По думите ѝ няма бариера за средни и малки компании да бъдат финансирани от организации, които подкрепят такива проекти.

Рециклирането на матраци в България

В България за жалост няма устойчив начин за рециклиране на матраци, но е нужно да се положат усилия в тази посока, защото Европейската комисия вече работи по създаване на еконорми – как технологично да се произвеждат матраците, за да е възможно по-лесното им рециклиране впоследствие.

Матраците са продукт със сравнително дълъг период на ползване 8-10 г., но истината, е че от хигиенна гледна точка следва да бъде и по-къс. Но от друга страна страна, това ще доведе до по-голям обем матраци, които ще трябва да се рециклират. В Европа страните, които успешно рециклират матраци, са Нидерландия (вече 7-8 год.), Франция, Белгия. Имах възможност да посетя част от тези предприятия, тъй като в компанията сме в процес на изучаване на технологиите и оборудването”, коментира Диана Харлова.

Според нея ако черпим от добрите западни практики, ще видим, че там рециклирането се случва и благодарение на добра симбиоза между държавата и местните общини, които заплащат по 7 евро за матрак и доставят събраните матраци заедно с преработвателите. В случай че отсъства финансиране, процесът е напълно нерентабилен. Получените рециклирани суровини не могат да се реализират успешно все още и няма бизнес логика, която да обоснове старта на такъв тип преработка.

Инвестиции в ESG проекти

“ТЕД-БЕД” работи усилено в посока устойчиво развитие. Първата стъпка е да приключи вътрешното измерване на въглеродния отпечатък на фирмата и в рамките на тази година да формулира своя ангажимент за намаляване на стойностите.

Искаме да сме пример за социално отговорна компания. Планираме сериозно дейности по изграждане на собствена пречиствателна станция за питейна вода и намаляване на употребата на хартия.

С грижа за служителите

“ТЕД-БЕД” има множество инициативи, насочени към обучение и задържане на кадри.

Работим активно по подобряване условията за работа и почивка, като изградим зелени пространства, които да служат за зони за релакс на открито за нашите служители. Развиваме също и сериозна социална политика, като я адаптираме динамично спрямо последните тенденции в областта на привличане и задържане на кадри. По този начин се стремим да надграждаме позитивния микроклимат в компанията и да насърчаване добрия баланс между живота и работата на служителите”, добавя оперативният директор на компанията.

Голяма част от инициативите преминават под бранда ТЕД Академия. В ежемесечния календар на академията има редица събития, сред които лекции, уъркшоп дейности, предизвикателства, конкурси и др., в които служителите са активни участници.

Грижим се за добрите условия в работната среда. Всеки ден в компанията приготвяме на място топла и здравословна храна. Осигуряваме допълнително медицинско застраховане за служителите и ред други придобивки”, казва Диана Харлова. Работим по процеси по атестиране на представянето на кадрите, планове за развитие и обучения. Предлагаме и много възможности за кариерна ротация, не само в рамките на компанията, а и в другите фирмите от групата “ТЕД Кепитал”. Опитваме се да стимулираме всеки един от екипа да развива своята експертиза и да придобива нови умения, за да може да се чувства пълноценен и щастлив като професионалист.

Интервюто е за esgnews.bg