Новини
Дискусионен Форум в изпълнение на проект „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“
17.02.2014

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост организира Дискусионен Форум, в изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, финансиран по ОП РЧР. Дискусионният форум ще се проведе в периода 13 – 14 февруари 2014 г., в Интер Експо Център, Зала „Руен“, бул. „Цариградско шосе“ 147, гр. София.

 

  •  Участието в дискусионния форум за членове на БКДМП е безплатно.

  • Фирмите, участници в дискусионния форум ще имат възможността да вземат участие в другите дейности по проекта:

– да участват в бизнес пътуване за обмен на опит във Великобритания;

– да разработят с помощта на експерти, проект за вътрешнофирмено развитие на ключовите си служители.

 

В рамките на форума ще бъдат представени следните теми:

1.        Резултатите от „Анализ на наличните актуални тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектори Мебелно производство“.

2.       Британския опит за развитието на човешките ресурси в международна бизнес среда. Представяне на екпортен модул, специално разработен за проекта.

3.       Разработване на предложения за проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители от фирмите участници в проекта с подкрепата на експерти – представяне на примерен проект.

4.       Представяне на система РЕФА за организация и управление на фирмата

5.       Мениджърски и лидерски умения – Ефективна комуникация и управление на конфликти.

 

Участие ще вземат чуждестранни лектори от Британската асоциация на производителите на мебели.

Работният език ще бъде български.

 

Програмата на събитието може да видите тук.

 

При желание за участие, моля да попълните регистрационна карта  в срок до 07 февруари 2014 г. и я изпратете на office@timberchamber.com