Новини
Добри новини за икономиката на България
19.01.2015

Промишлеността, оборотите в търговията и строителството бележат ръстове. Това показват последните данни на НСИ.

 

Българската промишленост нараства през ноември с 0.4% в сравнение с октомври 2014 година и се увеличава с 0.9% спрямо съответния месец на 2013 година.

 

През ноември 2014 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост, с 0.9%, в преработващата промишленост, с 0.7% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 0.2%.

 

На годишна база ръстът на промишленото производство се дължи на преработващата промишленост, чиято продукция се увеличава с 3.5%. В същото заради промените в регулациите в България и спадът на цените на суровините ма международните пазари, заради свитото търсене и поскъпващия долар, в добивната промишленост има спад със 7.6%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 1.6%.

 

През ноември строителната продукция се свива с 0.5%, като това се дължи на влошаването на времето, но спрямо същия месец на миналата година има ръст от 1.4%, въпреки по-добрите климатични условия през същия месец на 2013 г.

 

Оборотът в търговията на дребно също расте. Той се увеличава с 0.1% на месечна и с 2.3% на годишна база през ноември. Спрямо същия месец на миналата година най-силен ръст има при търговията на дребно по интернет – с 13.3%.

 

Като цяло данните показват, че икономиката се стабилизира през последното тримесечие на миналата година и предполагат по-силен от очаквания ръст на брутния вътрешен продукт на страната.

 

 

Източник: DarikFinance

 

Тагове: икономика, търговия, промишленост