Новини
Доверието на потребителите в българската икономика се срина
14.08.2014

Доверието на българските потребители в икономиката се срина през последните 3 месеца. Индикаторът намалява с 4.3 пункта от май до юли.

 

При хората в градовете понижението е с 3.9 пункта, а при тези в селата, с 5.1 пункта показват данните на НСИ.

 

Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както очакванията за следващите дванадесет месеца стават все по-песимистични.

 

По-неблагоприятни в сравнение с април са и оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства

 

По навик страховете на българите са насочени към инфлацията, въпреки че има и други начини за обедняване, освен поевтиняването на парите. Хората продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо. Същевременно инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват.

 

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът също нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

 

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Последната анкета обаче отчита леко подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба.

Източник: Darikfinance.bg