Новини
ДОКЛАД ЗА ТЕКУЩАТА СИТУАЦИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО В ДУНАВСКИ РАЙОН
26.04.2021

Докладът за текущата ситуация и положение на жените в горското стопанство в дунавски район може да прочетете тук