Новини
Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: Единен портал вече включва информация за структурните фондове
28.06.2013

Предприятията в Европа вече имат по-лесен достъп до така необходимото им финансиране, след като Европейската комисия включи в единния портал за финансиране от ЕС информация за структурните фондове – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). Новият единен портал предлага лесноразбираема, пълна и актуална информация за това как предприемачите и МСП могат да получат достъп до над 100 млрд. евро финансиране от ЕС по различни програми за периода 2007 – 2013 г. След последното допълване на сайта броят на банките и фондовете партньори се увеличи на над 1000 и така се подобрява още повече този жизненоважен източник на информация за финансиране на МСП чрез гаранции, кредити и рисков капитал (MEMO/13/606).

Достъпът до финансиране е един от най-належащите проблеми пред МСП в Европа.  През последните две години почти една трета от МСП, които са кандидатствали за банков кредит, са получили отказ или по-малък от поискания заем.  Финансовите перспективи за европейските малки предприятия от този месец потвърждават, че бизнес средата на европейските МСП се влошава и че банките в еврозоната са повишили своите критерии за отпускане на кредити. Информацията и достъпът до финансиране от ЕС са по-важни от всякога за предприятията.  МСП вече получиха по линия на структурните фондове помощ от около 70 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г.

Новият единен портал с информация за всички финансови инструменти на ЕС за МСП

Информация за наличните финансови инструменти на ЕС
На сайта е включена информация за следните европейски финансови инструменти за МСП – Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации, механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, Инструмент за поделяне на риска, заеми от ЕИБ за МСП, а сега и за националните и регионалните програми на държавите членки за изпълнение на целите на политиката на сближаване.

Лесен за ползване уебсайт за МСП
Единният портал съдържа подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции. 

Той дава възможност на предприемачите и предприятията да намират възможности за финансиране, съобразени с техните конкретни нужди, например в зависимост от размера на предприятието, вида финансиране и ориентацията на инвестициите. Порталът е достъпен на различни езици на ЕС за всички държави членки и страни кандидатки за членство в Съюза.

Достъпът до финансиране в регионите – от изключително значение за възстановяване на растежа
Финансовите инструменти се превърнаха във важно средство за изпълнение на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007 – 2013 г. В края на 2011 г. повече от 3,6 млрд. евро вече бяха инвестирани в предприятия чрез почти 68 000 кредита, гаранции, рисков капитал и други финансови продукти.