Новини
Държавата поема осигуровките при дуално обучение
31.01.2024

Задължителното социално и здравно осигуряване за учениците, включени в обучение чрез работата (дуална система на обучение), вече ще бъде изцяло за сметка на държавния бюджет. Информацията е на Министерство на образованието и науката.

Мярката в подкрепа на работодателите, които назначат ученици на трудови договори за обучение чрез работа, влиза в сила от 1 април 2024 г.

Изменението в закона е включено: Чл. 17а.SUP>6. (Нов – ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.04.2024 г.)

(1) Учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение), са задължително осигурени за социално и здравно осигуряване.

(2) Дължимите социални и здравноосигурителни вноски за лицата по ал. 1 са изцяло за сметка на държавния бюджет.

Повече информация може да откриете и тук и тук.