Новини
Дял на вноса на продукти от категория: „Мебели, матраци и осветителни тела по групи стоки“ 2017 г.
09.08.2018

 

По време на изминалата 2017 г., водещ е вносът у нас на лампи и осветление – 31 %. Втори в класацията са мебелите и частите за мебели – 27 %. Трети в графиката се подреждат седалките с 22%.  Последните места, във вноса на продуктите в страната, се заемат от: матраци и спални изделия – 6%, следвани от дървените къщи – 5 % и медицинското обзавеждане – 1 %.

 

 

Източник: ООН

Графиката и текстът са направени на база собствени изчисления от страна на БКДМП.

Снимков материал: infocusout.com