Новини
Европейската комисия одобри Оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж
03.07.2015
 

Над 6 и половина млрд.лв. е ресурсът, с който страната ни ще разполага по линия на двете програми през периода 2014-2020г.

 

 

Новата оперативна програма „Околна среда" ще продължи инвестициите в сферата на околната среда. Чрез различните оси на програмата ще се реализират пред инвестиционни проучвания и инфраструктурни проекти за регионални ВиК оператори, мерки за подготовка, рециклиране и повторна употреба на отпадъци, както и защита на биоразнообразието. Предвидени са още мерки за превенция на населението при наводнения и свлачища, както и за подобряване качеството на атмосферния въздух. Общият бюджет на програмата възлиза на над 3,5 млрд. лв.

 

 

Приоритетите на другата одобрена програма „Региони в растеж" са насочени към подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие. Те включват енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на градската среда, създаване на образователна, културна и спортна инфраструктура, както и подобряване на градския транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от национално и регионално значение, в т.ч. социална, здравна и пътна инфраструктура, както и регионален туризъм. Общият размер на средствата по програмата е над 3,1 млрд. лв.  

 
 

 

 

Тагове: ЕС, европейски средства, регионално развитие, околна среда

 

 

Източник:http://www.eufunds.bg/