Новини
Единна информационна система ще проследява пътя на добива и търговията с дървесина
04.12.2014

Мерките, които Министерството на земеделието и храните ще предприеме за ограничаване на незаконна сеч ще бъдат разпределени на два етапа. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при посещението си в Държавно горско стопанство „Ботевград”. Министър Танева посочи, че първият от тях е организационен. „Ще бъдат създадени нови 173 мобилни контролни екипа за дейностите в горските територии. Идеята на мобилните екипи е в различни територии от мястото, на което са създадени и работят, да контролират дейностите по добива и търговията с дървесина”, каза още министър Танева. 
 

 

Министърът на земеделието и храните посочи, че вторият етап от мерките предвижда да бъде въведена поетапно пластмасова пластина с идентификационен код и електронен билет. „Тази система е въведена в три поделения на горски предприятия в България. Ефектът от нейното използване в други страни, е довел до 20% увеличаване на прихода или до пресичане на 20 % незаконен добив”, уточни министър Танева.

 

Мерките трябва да започнат да функционират до юни следващата година и да бъдат обединени в единна информационна система, която да проследява пътя на добива и търговията с дървесина от мястото, където е добита, до склада и преработката. 

Министър Танева коментира, че само за някои от мерките ще има нужда от изменения в нормативната уредба, като наредби и подзаконови нормативни актове в Закона за горите. По думите й, те ще включват изисквания за регистрация на лицата, които извършват дейности в горската територия. „Ако такова лице има издадени вече актове за нарушения, то няма да може да получи повторно регистрация”, обясни министър Танева и допълни, че в момента този режим е достатъчно либерален. Предвижда се да бъдат въведени и  териториални единици за охрана в рамките на тези горски предприятия.

 

 

„Ще въведем и допълнителни изисквания по отношение на налагане на административните наказания. До края на тази година те ще бъдат инициирани.”, добави министър Танева.

 

По отношение на издаването на превозния  билет-разрешителното за сеч, зам.-министър Георги Костов обясни, че често пъти този документ се използва неколкократно. „Сега предвиждаме всички превозни билети да се издават по електронен път. Този превозен билет съществува вече в сървъра на Изпълнителната агенция по горите и всички с достъп до него могат да проверяват накъде пътува дадената дървесина”, каза още зам.-министър Костов.

 

Източник: МЗХ

 

Тагове: незаконна сеч, дървесина, Десислава Танева