Новини
Ежегодна среща на ръководството на МИЕ със служителите в СТИВ
07.08.2014

В периода 24-25 юли 2014 г. в гр. София ще се проведе ежегодната работна среща на ръководството на МИЕ, представителите на бизнес средите и търговско-икономическите съветници, дългосрочно командировани в Службите по търговско-икономически въпроси зад граница.

Целта на срещата е провеждане на съвместна дискусия относно мерки и приложения за разширяване на пазарното присъствие и инвестиционната активност, подобряване на условията за достъп до чужди пазари, подпомагане на българските производители и износители в достъпа им до чужди пазари и подобряване на сътрудничеството в областта на енергетиката, туризма и др.

Срещата между представителите на МИЕ, работодателските организации и съветниците от СТИВ ще се проведе в хотел „Шератон” на 25 юли 2014г. от 9:00ч. – 10:00ч.

В допълнение, в рамките на ежегодната среща на търговските представители се предвижда и провеждането на работни срещи на търговско-икономическите съветници в СТИВ с представители на българския бизнес. Срещата ще се проведе в хотел „Шератон” на 25 юли от 10:30 и от 13:30-16:30. Заинтересованите български фирми биха по време на срещата биха могли да представят информационни материали и брошури за своята дейност.

При проява на интерес или за повече информация, моля свържете се с:

Галя Деливерска

тел: 02 940 77 78

е-mail: stajvip@mee.government.bg

Дафинка Прокопова

тел: 02 940 77 54

е-mail: d.prokopova@mee.government.bg

Източник

Антон Кондов 

тел: 02 940 76 60

e-mail: a.kondov@mee.government.bg