Новини
Задание за изработка, доставка, монтаж и демонтаж на конструкция за изложбен щанд „Българска мебел”, Кьолн 2017 г.
23.12.2016

Задание за изработка,  доставка, монтаж и демонтаж на конструкция за изложбен щанд  „Българска мебел”  Кьолн 2017год.

 

1. Предмет на поръчката:

 

    Да се изработи, достави, монтира и демонтира изложбена конструкция за щанд /общо 400м2/, по предоставен проект, за българските мебелни фирми участващи на изложението” IMM Cologne 2017” което ще се проведе от 16 до 22.01.2017 г.

 

2. Бюджет – до 73 000 евро.

 

3. Срок за изпълнение – Щанда да бъде напълно произведен доставен и изграден до 11.01.2017.

 

4. Допустимост:

Фирмите  кандидати  да отговарят на следните условия:

4.1. Опит в произвеждането и изграждането на подобни обекти (списък с имената);

4.2. Фирмите да декларират годишен оборот за последните три години минимум 1 000 000лв. (един милион лева);

4.3. Декларация за средно списъчен състав – минимум 20 човека за последните три години.

5. Изисквания към офертата.

Офертата да отговаря на изискванията по зададения проект (приложение 1) и да включва:

– Транспортни разходи;

– Разходи за персонал на строителя на щанда като дневни, нощувки, вътрешен транспорт, застраховки и др. в рамките на периода на изложението и дните определени за монтаж и демонтаж на щанда;

– Други такси към организаторите на изложението, свързани с изграждането и демонтажа на щанда.

 

6. Технически параметри:

         6.1. Под:

1.       Подиум от голо ПДЧ 16мм. повдигнат на още 16мм с ленти от същото ПДЧ.

2.       Застилане с мокет залепен за подиума с двойно-лепящ скоч.

3.       Трите подиума са оградени с алуминиев винкел закрепен с винтове.

6.2.     Преградни стени:

1.       Стените са с дебелина 20см. Изработени от ламинирано ПДЧ 16мм. и  с височина 350см. Склада е с врата 80 на 200см. със секретна брава.

2.       Архитектурните колони се обличат с ламинирано ПДЧ 16мм. до височина 350см.

6.3.     Пергола:

1.       Колоните и хоризонталните греди на перголата се изработват от масивна дървесина байцана  в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цвят. Закрепват се към пода и стените както и по между си с детайли показани на чертеж.

6.4.     Визия:

1.       Националната идентификация на щанда е на ферми, които се монтират върху преградните стени.

2.       На фермите са окачени винили с отпечатани цветовете на националния флаг и надписи България.

3.       Логата на фирмите участници, както и на организаторите са обемни, изработени от ПВЦ и тонирани в съответния цвят.

4.       Логата са по две за всяка фирма или общо 34 броя.

5.       Поставяне на визуализация по проект на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съгласно условията на проекта за финансиране на наемната площ.

6.5.     Ел.връзки и осветление.

1.       Всички ел. връзки са невидими и са разположени под подиума.

2.       За осветяване на щандовете са предвидени 74 ЛЕД прожектора монтирани върху стените.

3.       Всеки щанд ще разполага с най-малко един контакт или разклонител на място уточнено с всеки изложител, които не са предмет на офертата.

4.       Трите островни щанда ще бъдат оборудвани с ел.табла с дефекто-токова защита, които  не са предмет на офертата.

 

6.6.     Склад:

1.       На лицевата стена на склада са монтирани МДФ ленти 16мм. фолирани с мебелно фолио.

2.       Цветарник пред склада.

3.       Склада да е оборудван със закачалки за дрехи, стелажи за рекламни материали, кулер за вода и кафе машина, мивка с водни връзки.

 

7. Критерий за оценка на офертата :

6.1. Цена – най-ниска;

6.2. Възможност за обратно изкупуване.

         

8. Срок за подаване на офертите

 

Предложенията се подават в срок до 14.11.2016 г., до Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост,  на адрес 1303 София, бул. Тодор Александров №73, ет. 6, офис 5.

 

9. Управление и контрол

Управителният съвет на БКДМП назначава комисия от 3-ма члена, която да ръководи, координира и контролира провеждането на конкурса, избора на изпълнител и реализирането на проекта.

 

ДОКУМЕНТИ – ИЗТЕГЛИ

 

Лице за контакт: Росица Пешева, тел. 02 963 42 99.