Новини
Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните
02.04.2018

 

 

Настоящият Регламент за защитата на личните данните съдържа информация, относно следните въпроси:

 

 

 

 1. От кога ще започне да се прилага новия Общ регламент за защита на личните данни?

 2. Ще се прилага ли новият Регламент за администратори на лични данни, които обработват данни извън територията на Европейския съюз?

 3. Какво представлява фигурата „съвместни администратори“?

 4. Кои са задълженията за администраторите и обработващите лични данни спрямо новия Общ регламент за защита на данните?

 5. Кога администраторът и обработващият са длъжни да определят длъжностно лице по защита на данните?

 6. Кои права на субекта на данни трябва да спазва администраторът съгласно Общия регламент за защита на личните данни?

 7. Въвежда ли новият Регламент по-строг контрол върху обработващите лични данни?

 8. Трябва ли администраторите на лични данни в България да се регистрират пред Комисията за защита на личните данни както до сега?

 9. По какъв начин ще бъде осъществяван надзора за спазване на новата правна рамка по защита на личните данни?

 10. Трябва ли администраторите на лични данни да спазват новия Регламент ако обработват единствено псевдонимизирани лични данни?

 11. Задължени ли са администраторите на лични данни да осигуряват по-високо ниво на защита на личните данни на децата?

 

 

Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните (PDF)изтегли

 

 

Източник: Комисия за защита на личните данни