Новини
Законодателни промени в горския сектор
20.03.2015

На 10.03.2015г. се проведе кръгла маса на тема „Нормативни промени в горския сектор за подобряване на контрола “, изпращаме Ви предложения за законодателни мерки за подобряване на контрола в горския сектор и ограничаване на незаконната сеч, които бяха представени от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите:

 

 

 

 

 

 

 

·         Промени в законовата рамка – http://www.iag.bg/data/news/3953/15_03_10_Promeni_Zakon_za_gorite_G.pdf

 

·         Промени в Наредба №1 за контрол и опазване на горските територии – http://www.iag.bg/data/news/3953/Promeni_v_Naredba_1__Compatibility_Mode_.pdf

 

·         Нови правила за сечите и планирането – http://www.iag.bg/data/news/3953/promiana_sechi__Compatibility_Mode_.pdf

 

·         Промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за продажбата на дървесина и недървесни горски продукти – http://www.iag.bg/data/news/3953/promeni_naredba_polzvane.pdf