Новини
Запорират сметки по е-пощата
17.08.2014

Съдебните изпълнители вече ще могат да налагат запор по електронен път върху банковите сметки за вземания от длъжници. 

Това предвиждат текстове за промяна на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), които са публикувани в сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане. 

Според описаната процедура запорът се счита за получен от момента на постъпването му в информационната система на финансовата институция. Той ще става чрез електронно заявление до съответната банка, подписано от съдебния изпълнител с квалифициран електронен подпис.

Според промяна в ГПК се предвижда длъжниците да могат да обжалват началната цена за публична продан. По сега действащото законодателство борчлиите имат право да обжалват цената по опис, но само след като имуществото им е продадено.

Източник: в. Стандарт