Новини
Заседание на УС на БКДМП – 14 юли 2017 г.
11.08.2017

На 10 юли 2017 г., в гр. Русе, се проведе заседание на УС на БКДМП

 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 

1.       Закон за производителите на мебели

 

2.       Професионално образование. ЛТУ – събитие.

 

3.       Търговци – производители /информация/

 

4.       Регионални срещи – приемане на проект на график

 

5.       IMM Кьолн 2018

 

6.       Юридически услуги за БКДМП и членове

 

7.       Абонамент АПИС – проверка на фирми, финансова и статистическа информация

 

8.       Рекламна концепция за популяризиране на българските мебели

 

–        Рекламен видеоклип

–        Концепция

 

9.       Изпълнение на бюджета към второ тримесечия

 

10.     Прием на нови членове

 

11.     Други

 

11.1.   Избор на дата за Годишна конференция и бюджет

 

 

 

РЕШЕНИЯ:

 

 

Председателят на УС на БКДМП г-н Галин Господинов откри заседанието. Бяха подложени на гласуване предложения, както следва:

 

 

По т. 1 от дневния ред:

Гласува се единодушно да се организира за среща с Министерство на Икономиката.

 

По т. 2 от дневния ред:

2.1  Финансиране на  транспорта при провеждане на учебни визити на студенти от ЛТУ.

2.2 Откриването на учебната година в партньорство с ЛТУ

2.3 Стимулиране на студенти с възможност за посещение на Международното изложение Интермоб, Истанбул. БКДМП ще има възможността да осигури пътуването на максимум 6 деца

 

По т. 3 от дневния ред:

Гласува се единодушно срещата Търговци – Производители да се провежда ежегодно, с възможност за презентиране.

 

 

По т. 4 от дневния ред:

Гласува се единодушно периодът на графика да бъде съкратен, като от екипа на БКДМП се очаква да подготвят опорни точки, по които да се водят срещите.

 

 

По т. 5 от дневния ред:

Гласува се единодушно Националният щанд, който се използва на изложението IMM Cologne 2018, е на БКДМП и тя възлага изграждането му, и го фактурира към участниците.

 

 

 

По т. 6 от дневния ред:

Гласува се единодушно ползването на юридически услуги да бъде само в случай на нужда, без абонамент.

 

 

По т. 7 от дневния ред:

Гласува се единодушно да се закупи абонамент на АПИС.

 

 

По т. 8 от дневния ред:

Гласува се единодушно одобряването на бюджет за корпоративно видео от 8000 лв., без ДДС.

 

 

По т. 9 от дневния ред:

Прие се преглеждането на бюджета да се отложи за следващото заседание на УС, след като се прегледа от Контролния съвет

 

 

По т. 10 от дневния ред:

Гласува се единодушно да се приемат за членство следните фирми:

 

СТРУКТУРА ИНВЕСТ ВМ ЕООД – гр. Смолян и

ВАЛИНОР ООД – гр. Пловдив

 

 

По т. 11 от дневния ред:

11.1.   Избор на дата за Годишна конференция и бюджет

Годишната конференция да се проведе на 17.11.2017г, като мястото следва да бъде предложено на следващото събрание от екипа на БКДМП

 

 

Не постъпиха други въпроси за обсъждане и заседанието бе закрито.

 

 

Председателстващ заседанието:

 

    Галин Господинов            

                                                                                     Протоколист:           

                                                                                                 Денница Костова