Новини
За една година външният дълг на България намалява с 2,3% спрямо БВП
06.06.2018

Частните и държавните задължения в края на март са 33,316 млрд. лева, отчете БНБ

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края на март продължава да се свива като част от брутния вътрешен продукт (БВП).

Към 31 март той възлиза на 33,316 млрд. евро, като намалява с 2,3% (798,5 млн. евро) на годишна база. Така той представлява 62,1% от БВП на страната, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).

За сравнение, преди година съотношението беше 67,6%, а преди малко повече от две години – над 75%. В сравнение с края на миналата година обаче дългът расте със 7,9 млн. евро (0,02%).

Според прогнозата на централната банка през тази година БВП на страната ще е 53,639 млрд. евро.

В края на март дългосрочните задължения са 25,449 млрд. евро, като намаляват с 4% (1,046 млрд. евро) на годишна база.

Краткосрочните задължения възлизат на 7,867 млрд. евро и нарастват с 3,3% (248,2 млн. евро) в сравнение с година по-рано.

Дългът на централната и местната власт

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на март е 5,659 млрд. евро, като външните задължения на сектора се понижават с 13,3% (865,1 млн. евро) спрямо март 2017 г.

Задълженията на банките

Външните задължения на сектор „Банки“ са 4,358 млрд. евро, като за една година нарастват с 8%. Външните задължения на „Други сектори“ са 10,533 млрд. евро и намаляват с 4% (438,9 млн. евро) спрямо март 2017 г.

Задълженията на търговските фирми и домакинствата

Към 31 март вътрешнофирменото кредитиране възлиза на 12,764 млрд. евро, като отбелязва ръст от 1,4% (181,7 млн. евро) за една година.

През първото тримесечие на тази година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 1,058 млрд. евро, докато преди година беше 1,026 млрд. евро. От тях 82,8 млн. евро (7,8% от общия размер) са за сектор „Държавно управление“, 241,1 млн. евро (22,8% от общия размер) за сектор „Банки“, 217,9 млн. евро (20,6%) за „Други сектори“, а 516,6 млн. евро (48,8%) са вътрешнофирмено кредитиране.

От януари до март 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1,088 млрд. евро (2% от БВП), докато преди година за същия период те възлизаха на 1,379 млрд. евро (2,7% от БВП).

Нетен външен дълг

Нетният външен дълг в края на март е отрицателен в размер на 1,173 млрд. евро (2,2% от БВП), като намалява с 18,1 млн. евро (1,6%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1,155 млрд. евро, 2,3% от БВП).

Понижението се дължи по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 26 млн. евро, 0,1%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (със 7,9 млн. евро, 0,02%).

Нетният външен дълг намалява с 1,507 млрд. евро спрямо март 2017 г. (положителна стойност от 333,8 млн. евро, 0,7% от БВП).

Източник: Investor.bg