За нас
За БКДМП
  • БКДМП е една от най-големите, най-активни и най-стари браншови организации в страната.
  • БКДМП е единственият представител на работодателите в сектори „Производство на мебели“, „Дървообработване“, „Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост“.
  • В БКДМП членуват 250 компании, 11 професионални гимназии и 1 университет.
  • Камарата е член на редица международни организации и редовно участва с експерти в срещи към Европейската Комисия.
  • Двата отрасъла дървообработване и мебелно производство осигуряват близо 3% от БВП и дават работа на около 55 000 души в България.
Кои сме ние

Ентусиазиран екип от професионалисти, желаещ да подпомогне развитието на бранша.