Дейност
Събития

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ провежда специализирани семинари, анализи и експертни оценки, кръгли маси, работни срещи, обучения и преквалификация на кадри, ресурсно осигуряване;
Организира с финансовата подкрепа на ИАНМСП участия и посещения на национални, и международни изложения, както и участие в търговски мисии;
Организира бизнес срещи с български и чуждестранни партньори в рамките на ежегодните международни изложения, които БКДМП организира съвместно с Интер Експо Център:
ТЕХНОМЕБЕЛ и Светът на мебелите.

Обучения

– Тематични семинари

– Специализирани обучения

Консултации

БКДМП осигурява за своите членове:

– Финансови и застрахователни консултации

– Консултации по европейски фондове и програми

– Бизнес консултиране

Изложения и международна дейност

– БКДМП е съорганизатор на изложбите СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ и ТЕХНОМЕБЕЛ;

– Организиране на участия на международни специализирани изложби;

– Организиране на търговски мисии с провеждане на двустранни срещи;

– Организиране на бизнес делегации;

Проекти