Дейност
Дейност
 • Провеждаме специализирани семинари, кръгли маси, работни срещи и обучения.
 • Предоставяме актуална информация за състоянието на пазара в Европа и света, както и за развитието на мебелната промислшеност;
 • Предоставяме информация за съвременни материали, технологии, оборудване и иновации в бранша.
 • Съвместно с ИнтерЕкспоЦентър сме организатори на единствените специализирани изложения за двата бранша в България – ТЕХНОМЕБЕЛ и  ЕКСПОМЕБЕЛ.
 • Стремим се да осигуряваме възможности за осъществяване на търговски взаимоотношения и партньорства с международни и български компании.
 • Предоставяме информация за Оперативни програми за подпомагане на малкия и среден бизнес.
 • Предоставяме информация за промени в нормативната уредба на дейностите в двата отрасъла.
 • Предоставяме достъп до услугите в сайта на БКДМП:
  • Експортен портал /съдържа информация за чуждестранни пазари; запитвания и оферти; статистика; как да започнем износ/
 • Организираме с финансовата подкрепа на ИАНМСП участия и посещения на национални, и международни изложения, както и участие в търговски мисии в цял свят.
 • Организираме бизнес срещи с български и чуждестранни партньори.
Обучения
 • Тематични семинари.
 • Специализирани обучения.
Изложения и международна дейност
 • БКДМП е съорганизатор на изложбите СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ и ТЕХНОМЕБЕЛ.
 • Организиране на участия на международни специализирани изложби.
 • Организиране на търговски мисии с провеждане на двустранни срещи.
 • Организиране на бизнес делегации.
Проекти