Дейност
Консултации

БКДМП осигурява за своите членове:

 

– Финансови и застрахователни консултации;

 

– Консултации по европейски фондове и програми;

 

– Бизнес консултиране;