Дейност
Обучения

Тематични семинари
Специализирани обучения

Информация относно обученията:
Мениджър събития
инж. Мирослава Симеонова
Проведени обучения и семинари: