Дейност
Събития

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ провежда специализирани семинари, анализи и експертни оценки, кръгли маси, работни срещи, обучения и преквалификация на кадри, ресурсно осигуряване;
Организира с финансовата подкрепа на ИАНМСП участия и посещения на национални, и международни изложения, както и участие в търговски мисии;
Организира бизнес срещи с български и чуждестранни партньори в рамките на ежегодните международни изложения, които БКДМП организира съвместно с Интер Експо Център:
ТЕХНОМЕБЕЛ и ЕКСПОМЕБЕЛ.

Предстоящи събития
25-26 Ноем, България, Хотел Рила, к.к. Боровец
Годишната конференция на БКДМП 2022
Годишната конференция на БКДМП ще се проведе на 25-26 ноември в хотел „Рила“, к.к. Боровец. Очакваме над 250 компании от двата сектора: дървообработване и мебелна промишленост. По време на конференцията ще бъдат раздадени годишните награди на бранша и ще отбележим 30-годишния юбилей на БКДМП. В програмата специално участие ще имат международни лектори.