Дейност
Събития

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ провежда специализирани семинари, анализи и експертни оценки, кръгли маси, работни срещи, обучения и преквалификация на кадри, ресурсно осигуряване;
Организира с финансовата подкрепа на ИАНМСП участия и посещения на национални, и международни изложения, както и участие в търговски мисии;
Организира бизнес срещи с български и чуждестранни партньори в рамките на ежегодните международни изложения, които БКДМП организира съвместно с Интер Експо Център:
ТЕХНОМЕБЕЛ и Светът на мебелите.

Предстоящи събития
6-7 Май, Spain, Barcelona
Architect@work Spain 2020
Specially tailored contact days for architects, interior architects, designers and other consultants with a focus on innovation