За БКДМП
Мисия, Ценности, Дейност

Мисия

 • От основаването си досега се стремим да осигуряваме на браншове дървообработване и мебелна промишленост в България сигурност и стабилност.
 • Защитаваме интересите на двата бранша пред национални и международни институции
 • Стремим се да осигуряваме информация и обучения, които са важни за развитието на двата бранша
 • Насърчаваме партньорските отношения и взаимопомощта между нашите членове.
 • Работим усилено за подобряване на образованието и учебните програми за индустрията
 • Стремим се да представяме иновациите в производството.
 • Поддържаме актуална мрежа от контакти на най-добрите български производители в двата сектора.
 • Даваме положителен пример как бизнесът може да сътрудничи на университетите, като предоставя практика, опит и използване на възможно най-нови машини и технологии.

Ценности

 • Искрено вярваме, че доброто образование е в основата на добре развиващия се бизнес и се стремим към създаване на условия за по-добро обучение и осигуряване на кадри за двата бранша.
 • Вярваме, че БКДМП и нейните членове могат да са пример за добри бизнес практики и взаимопомощ.
 • Убедени сме, че вековните традиции и качество, с които българската мебелна и дървообработваща индустрия се славят, могат да бъдат успешно интегрирани с иновациите и модерните технологии в двата бранша.
 • стимулираме интереса на учениците и студентите към нашите браншове, за да могат да се развиват и реализират успешно.

Дейност

 • Провеждаме специализирани семинари, кръгли маси, работни срещи и обучения;
 • Предоставяме актуална информация за състоянието на пазара в Европа и света, както и за развитието на мебелната промислшеност;
 • Предоставяме информация за съвременни материали, технологии, оборудване и иновации в бранша;
 • Съвместно с ИнтерЕкспоЦентър сме организатори на единствените специализирани изложения за двата бранша в България – ТЕХНОМЕБЕЛ и  ЕКСПОМЕБЕЛ;
 • Стремим се да осигуряваме възможности за осъществяване на търговски взаимоотношения и партньорства с международни и български компании;
 • Предоставяме информация за Оперативни програми за подпомагане на малкия и среден бизнес;
 • Предоставяме информация за промени в нормативната уредба на дейностите в двата отрасъла;
 • Предоставяме достъп до услугите в сайта на БКДМП:
  • Експортен портал /съдържа информация за чуждестранни пазари; запитвания и оферти; статистика; как да започнем износ/
 • Организираме с финансовата подкрепа на ИАНМСП участия и посещения на национални, и международни изложения, както и участие в търговски мисии в цял свят;
 • Организираме бизнес срещи с български и чуждестранни партньори.