За БКДМП
Устав

на

БРАНШОВАТА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА

И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТАТУС.

Чл.1.(1) Браншовата камара (БК) на дървообработващата и мебелната промишленост е доброволно сдружение с нестопанска  цел;

(2) Дейността на Камарата се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и с този Устав;

(3) БК е юридическо лице, със седалище гр. София, с адрес на управление община “Възраждане”, бул.Тодор Александров  №73. Камарата има собствен печат;

(4) В БК могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни

физически лица, които извършват стопанска, изследователска, развойна, информационна и други дейности в областта на дървообработващата и мебелната промишленост и производството на дограма в Република България;

(5) БК няма административни функции и в своята дейност по никакъв начин не се намесва в дейността и не нарушава самостоятелността на своите членове. Тя се занимава само с проблемите от взаимен интерес, определени от Общото събрание или по поръчение на своите членове в съответствие с Устава;

(6) Камарата извършва своята дейност в частна полза на своите членове;

(7) Съществуването на Камарата не е ограничено със срок;

(8) Камарата може да открива клонове.

Вижте повече
Предстоящи събития