Кои сме ние
Екип
Даниела Петрова
Изпълнителен директор
Ваня Костова
Мениджър връзки с обществеността
Денница Костова
Мирослава Симеонова
В отпуск по майчинство