Новини
За първи път в България, организирано по немски образец, в ПГВАД “Христо Ботев” се въвежда системата за дуално обучение, съвместно с “ТЕД-БЕД” ЕАД
18.04.2016

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „ Христо Ботев“ гр. Пловдив / http://pgvad.org/ / е гимназия със 108 годишна история. Училище, което следва традициите на своите предшественици и ползващо най- доброто от техния опит.

   

Съвременният пазар на труда е ориентиран към търсенето на кадри с развити интелектуални качества, висока мобилност на знанията, адекватност към променящите се условия на труд, изградена способност за самообучение и професионално развитие.

   

Не случайно в последно време се акцентира на връзката бизнес- училище. Ясно е , че динамичността  в развитието на бизнеса изисква обучението на кадри, запознати с най- новото в областта на технологиите, но и имащи поглед върху конкретна професионална среда.

   

Възможност за пряк контакт бизнес- училище  дава дуалното обучение, ползващо се с традиции в Германия, Австрия, Швейцария. За първи път в България, организирано по немски образец, в ПГВАД „ Христо Ботев“ се въвежда системата на дуалното обучение от новата 2016/ 2017 учебна година. 

   

Какво представлява дуалното обучение? 

   

Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места- в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и така нужните им професионални умения в реална работна среда.

   

Обучението чрез работа се осъществява в професионалните гимназии въз основа на прием, заявен от работодател пред директора на училището, като се уточнява броят на обучаваните лица , професиите и специалностите, по които да се осъществи приемът. Бъдещият работодател осигурява на всеки ученик условия за обучение в реална работна среда, придобиване на квалификация по професията, като за целта назначава наставник на всеки обучаван.

   

ПРЕДИМСТВА на дуалното обучение:

 

  1.   Учениците получават необходимите знания по общообразователните и специалните учебни предмети. Професионалната квалификация, се осъществява както в училище, така и в реална работна среда.

  2.  Придобитите в училище знания много скоро след това се допълват от реален практически опит и съответно се адаптират към него.

  3.  Обучаваните имат твърдо осигурена работа след придобиване на съответната квалификация.

  4.  Постъпвайки на работа в предприятието, не се налага допълнително обучение за работата, която ще изпълняват.

  5.  Получават трудово възнаграждение по време на обучението си.

  

През  2016/ 2017 учебна година се поставя началото на съвместната дейност между „ТЕД- БЕД"  ЕАД и ПГВАД „ Христо Ботев“ в областта на дуалното обучение. Фирмата е най- бързо развиващото се предприятие в областта на производството на мека мебел, матраци, завивки, ламелни скари и изделия от гъши пух. Производството се извършва във фабрика, оборудвана с модерни машини, отговарящи на европейски и световни стандарти.

   

За учебната 2016/2017год. ще се осъществи прием за обучение, както следва:

 

  1.  Прием след VII клас с интензивно изучаване на английски език- 26 ученици по Специалност -„Тапицерство и декораторство“.

  2.  Прием след завършен VIII клас – 13 ученици, по Специалност „ Производство на тапицирани изделия“.

  

„ТЕД- БЕД“ ЕАД осигурява необходимата база за производственото обучение на кадрите, трудов договор след завършване на дуалното обучение, заплащане на трудовата дейност на учениците по време на обучението.

   

Много важно за училището е доверието и оценката  на „ТЕД- БЕД“ ЕАД за ПГВАД „ Христо Ботев“ като партнъор : „ Вашето училище е водещо в обучението и развитието на специалности за мебелната промишленост. Все по- ценни стават кадрите, които Вие създавате, учениците да не бъдат просто консуматори на знания, а да се развиват индивидуалните им качества и знания в процеса им на развитие“.

 

Източник: ПГВАД „Христо Ботев“