Новини
Здраве и безопасност на работното място – защо е важно да се грижим за кадрите?
17.10.2022

Защо е важно да инвестираме както в безопасността на работното място, така и в здравето на служителите? В последните години активно се говори за подобен тип грижи от страна на работодателите, които държат на кадрите си и се стремят те не само да се трудят в нормални условия, но и да се чувстват пълноценни на при изпълнение на задълженията си. Здравето и безопасността се приемат за основен фактор за всички индустрии, тъй като насърчават благосъстоянието както на служителите, така и на работодателите. Грижата за защитата на здравето на служителя е отговорност за всяка компания. Нещо повече – това е дълогосрочна инвестиция в успешен бизнес. Няма как компанията да се развива успешно, ако кадрите й не се развиват добре както в професионален, така и в здравословен план.

Можете да научите повече по темата защо е важно да се грижим за здравето и безопасността на служителите на специалното онлайн обучението, което организираме за членовете на БКДМП съвместно със Службата по трудова медицина Ready EHSsp на 20 октомври 2022 г. от 15:00 ч.

Какви трябват да бъдат правилата за провеждане и документиране на инструктажи и обучения по здраве и безопасност ще разкаже Райна Тодорова, която е собственик и управител на Ready EHSsp. Тя има две магистърски степени по трудова и организационна психология и трудова медицина и работоспособност.

Райна Тодорова е експерт в областта и от години помага на различни компании да управляват успешно процесите по безопасност и здраве при работа, като внедряват иновативни методи, използват съвременени подходи и професионални решения, съобразени с различията на всяко работно място.

Ето и какви ще бъдат основните теми на онлайн обучението, посветено на грижата и безпосността на работното място:

 1. Осигуряване на ЗБУТ
  1. Основни нормативни документи
  2. Задължения и права на работодателя
  3. Права и задължения на Органа на БЗР
  4. Права и задължения на работещите
  5. Отговорности
 2. Инструктаж по безопасност и здраве
  1. Изисквания за провеждане и документиране
  2. Видове инструктажи
  3. Практика и често допускани грешки

Защо е полезно обучението и каква са целите:

 • Да помогне на работодателите и длъжностните лица, определени да изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве при работа и/или да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа за постигане на по-високата им ангажираност в дейностите по здраве и безопасност при работа;
 • Да предостави знания за основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Да поддържа необходимите знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;
 • Да подсигури необходимата информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да помогне при създаване на ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Какво ще получите от обучението:

 • Ще се запознаете със  задължителните фирмени документи по безопасност и здраве при работа, които подлежат на проверка от държавните контролни органи;
 • Ще усвоите практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа;
 • Ще участвате в обсъждане на конкретни правила и изисквания по безопасността на труда за дейности, процеси, работни места, машини и апарати, ел. съоръжения и др.;
 • Ще получите конкретни указания за добра практика и качествено изпълнение на дейностите по здраве и безопасност при работа в предприятията;
 • Ще имате възможност за лична консултации по важни за бизнеса Ви въпроси, касаещи безопасността на труда и здравето на служителите;
 • Ще повишите професионалната си компетентност;
 • Ще получите сертификат за квалификационен курс „Безопасност и здраве при работа“, съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.3 от Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. „ За условията и труда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“ на МТСП и чл. 281 от Кодекса на труда за обучение на лица провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа.

В онлайн обучението можете да се включите със следния линк: https://teams.live.com/meet/9493763267733