Новини
Зелената икономика ще е основен акцент на ОП „Иновации и конкурентоспособност“
24.07.2013

Вчера стана ясно, че вторият вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. включва четири приоритетни оси – „Предприемачество и развитие на бизнеса”, „Иновации”, „Зелена и енерго-ефективна икономика” и „Интернационализация и услуги за бизнеса”.

Това бе обяснено по време на второто заседание на работната група за разработване на оперативната програма за следващия период, което се състоя вчера. Първото подобно заседание се проведе през април тази година. Тогава обаче работодателските организации не одобриха предложения първи вариант на концепцията на оперативната програма.

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, който също присъстваше по време на дискусията на работната група заяви, че новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" трябва да се фокусира върху процедурите за безвъзмездно финансиране и главно върху тези за технологична модернизация.

"В новата версия на Оперативната програма са отразени предложенията на бизнеса. Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на икономиката", заяви министърът.

Той припомни, че в предишния вариант на програмата се е наблягало на финансовия инженеринг. В тази връзка той допълни, че концепцията на програмата предвижда за всеки сектор да има различен подход, както и различни методи за насърчаване на предприемачеството.

"Моята цел ще бъде да усвоим повече пари по ОП "Конкурентоспособност", отколкото са били усвоени през сегашния период", категоричен бе икономическият министър.

Сред предложенията на работната група бе и интернационализацията на отделните предприятия.

Успешните и ефективни мерки от сегашната оперативна програма „Конкурентоспособност” 2007-2013 година ще останат в следващия програмен период.