Новини
ИАНМСП – партньор на Балканската конференция
21.06.2018

„Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия/ИАНМСПИ/ е партньор на Балканската конференция, защото ние вярваме, че тя ще засили диалога между бизнеса и администрацията и държавата.  Това и една от приоритетните цели на ИАНМСП, защото сме уверени, че точно това е и пътя за едно ползотворно партньорство, което да подобри бизнес средата, да подпомогне иновационната активност и да повиши предприемаческия дух на малките и средни предприятия . „ – заяви изпълнителният директор на ИАНМСП, Габриела Козарева в  приветствието си към гостите по време на втората Балканска конференция, която се проведе в София.

 

Г-жа Козарева приветства дейността на ОБК , аргументирайки мотото на конференцията „Успех = Иновации + Пазари + Финанси + Дигитализация“ с реалните стъпки, които ИАНМСП е предприела в различните дейности.

 

Към иновации, тя посочи старта и значимостта на девета сесия по НИФ, която вече е в ход. Фондът, който е с бюджетно финансиране, цели насърчаването и на научноизследователска и развойна дейност на малките и средни предприятия и стимулира сътрудничеството между науката и бизнес средата. Г-жа Козарева поясни, че подадените от ИАНМСП проектни предложения за подпомагане на МСП са чрез две ваучерни схеми. Тя уточни, че стойността на първата ваучерна схема от 50 000лв., следва да обезпечи емитирането на ценни книжа на борсата.  Към „дигитализация“ , изпълнителният директор на ИАНМСП, определи значимостта на втората ваучерна схема, която цели повишаването на капацитета на МСП, като ги направи конкурентни и устойчиви на пазара, предоставяйки средства за набавянето на ИКТ услуги.

 

„И тъй като е Балканска конференция, искам да подчертая, че голяма част от инициативите на Агенцията са насочени към насърчаване на по-тясното сътрудничество между бизнеса именно на Балканите. Вярвам, че перспективите в тази насока са обещаващи, след като само за изминалата година ИАНМСП е организирала и финансирала няколко участия в големи международни изложения в региона, а предстоят международно изложение в Солун и мебелно изложение в Букурещ.“ – заяви г-жа Козарева в заключение на приветственото си слово.

 

С оглед на  всичко горепосочено, дейностите и целите, които  ИАНМСП изпълнява, изпълнителният директор на Агенцията, увери, че ИАНМСП действа и съдейства за подобряване на бизнес средата.

 

В събитието участие взе и  заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, който акцентира на важността от повече взаимопомощ и партньорство между малките и средни предприятия от различни държави и поздрави организаторите, че се стремят да създадат такива контакти на Балканите.

 

В Балканската конференция участие взеха и заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева, заместник-министърът на външните работи Тодор Стоянов, изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев и др.

 

Източник: ИАНМСП