Новини
Иван Милев: Инвестициите в зелена енергия ще станат необходимост
30.01.2023

Пускането на една фотоволтаична централа отнема между 6 и 9 месеца, бюрокрацията е като по учебник, казва бизнесменът

Иван Милев е на 30 г., завършил е икономика и бизнес науки в Университета на Западна Англия в гр. Бристол през 2014 г. Член на УС на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Работи в семейния бизнес от завършването си. Има над 30 реализирани проекта в Европа за последните 12 години. Потърсихме го във връзка с тенденцията, че все повече български компании произвеждат мебели със зелена енергия, инвестирайки във фотоволтаични централи. 

Какви трудности срещате на фона на нарастващата инфлация, високите цени на тока и газа и засилващате се конкуренция. Какви решения сте намерили?

Трудностите, пред които се изправяме, не са чужди за всички компании в момента. Ние като търговска фирма сме много подвластни на нарушената верига на доставки и инфлационния натиск през последната година. Планирането на стокооборота и обслужването на клиенти в нормалните предпандемични срокове е изключително трудно начинание. За да се справим с тези предизвикателства, се наложи да инвестираме в решения за складово управление и увеличаване на складовите запаси.

Трайно високите и нестабилни цени на електроенергията са друг проблем, за който също търсим решения, за да се справим. В нашето производство се работи на смени и това води до консумиране на ток по време на пиковите цени. Компенсациите, които държавата отпуска, са облекчение, но не и решение, тъй като енергийните профили на отделните компании се различават много и финансовите облекчения не диференцират това. Подпомагането се смятат на база средната цена за месеца, а разликата между средната цена и пиковите часове е осезаема.

Инвестициите в зелена енергия тепърва започват. Каква бъдеще им отреждате във вашия бизнес?

Смятам, че инвестициите в зелена енергия за производствени предприятия ще станат необходимост в обозримо бъдеще. Една ФЕЦ инсталация може не само да намали разходите за ток, но също така да намали риска от прогнозиране при ценообразуване.  През пролетта на 2022 г. ние инвестирахме в инсталирането на 400 kW мрежова фотоволтаична централа за нуждите на двете компании.

– Каква е възвръщаемостта от инвестициите във ВЕИ и каква част от енергийните ви нужди покриват?

След като всички юридически лица бяха принудени да започнат да купуват електроенерия на свободния пазар, това изпари възможността за планиране на разходите. Флуктоациите в цената в различните периоди на денонощието са огромни. Много е трудно да се пресметне възвръщаемостта от инвестиция във ВЕИ, но ако цените останат на нива от 2022 г., то вложението се изплаща за по-малко от 5 години. Нашата централа успява да покрие между 50% и 60% от годишната ни консумация, като същевременно продаваме излишък през времето, когато нямаме натоварване.

 – Стават ли по-независими фирмите, влагайки в зелена енергия?

ФЕЦ може да осигури частична независимост през пролетните и летните месеци. По-скоро бих казал, че фотоволтаичните централи са облекчение на разходите, но трудно биха могли да бъдат източник на независимост.

– Какво ще посъветвате фирмите, които обмислят подобни решения и тепърва тръгват по този път?

Когато изисляват своя бизнес план и обмислятт дали да инвестират или пък да не го правят, е важно да не забравят, че цената на електроенергията през 2020 година беше под 100 лв. за мегават час. Като част от УС на БКДМП мога да споделя, че работим активно по създаване на добри условия за компаниите-членове и им организираме обучения и срещи с експерти по финансиране и изграждане на соларни проекти.

– Какви трудности имате при срещата си с държавните институции и регионални звена, свързани с пускането на фотоволтаични централи?

За малките централи под 1mW не се изискват много взаимодействия с държавните институции. Почти целия документооборот е свързан с местното ЕРП, където бюрокрацията е като по учебник. Над 7 отделни стъпки трябва да се преминат, а някои документи се входират по 2 пъти за съгласуване, като за почти всяка стъпка срокът за отговор е 1 месец. Процеса по пускането в експлоатация на една централа е между 6 и 9 месеца по мои наблюдения.

 – Какво е важно за бизнеса в контекста на Зелената сделка?

Изключително важно е представителите на страната ни в Европарламента, а също и в българския парламент да защитават интересите на нашите отрасли по Зелената сделка. Решенията, които бъдат взети през идните месеци относно това, ще носят своите последици за десетилетия напред, а някои политики, които се обсъждат в момента, са доста противоречиви от бизнес гледна точка.

В Камарата се опитваме да сътрудничим с институциите, за да можем да подкрепим нашите фирми при разрешаване на най-важните проблеми за сектора – каквито са сега например необходимостта от модернизация и дигитализация в двата бранша дървообработване и мебелна промишленост, въвеждане на кръгова икономика и използване на дървесината като възобновяем ресурс, условията за рециклиране на суровини и др.

Интервюто е за kmeta.bg