Новини
Иван Скачков: Български фирми успешно конкурират чужди компании за изпълнение на най-престижните проекти в Европа и света
12.07.2023

Продължаваме рубриката „Втора генерация в бизнеса“, за да представим развитието на секторите дървообработване и мебелна промишленост у нас. Малко браншове могат да се похвалят със семейни традиции, но при нас в Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост голяма част от фирмите са семейни. Първото поколение в бизнеса е стартирало малки предприятия още по време на прехода, а днес вече ръководят по-големи, модерни фабрики, които смело могат да се мерят с тези в Европа. Освен това редом до тях крачи уверено второто поколение, което скоро ще поеме щафетата. 

Вижте двете интервюта с Иван Скачков баща и неговия син Николай Скачков, които ръководят една от големите и успешни фирми в бранша Мебелор. Компанията е базирана в Пловдив и успешно работи с европейски и световни пазари и се е наложила с качеството на продукцията си. 

Иван Скачков е основател на фирма Мебелор и първа генерация в мебелния бранш. Завършил е Лесотехнически универститет-София, впоследствие започва собствен малък бизнес, а днес ръководи голяма успешна мебелна компания, която се увеличава и разширява през годините, внедрява модерни машини и софтуер. 

БКДМП е организация с над 30 г. история, кога за пръв  път се запознахте и станахте член в Камарата?

Фирма „Мебелор“ е в контакт с БКДМП повече от 20 години. Членове сме на Камарата от 15 години.

Какво се случи за този период от време на развитие?

Периодът на близките 30 години беше силно динамичен. Малките фирми с няколко човека пораснаха с десетки и стотици. Компаниите от бранша на няколко етапа извършиха преоборудване на машинния парк с нови и високотехнологични машини. Във времето се увеличи дела на експорта. Повишиха се техническите възможности и капацитета на производство на фирмите.

Кои са ключови за бранша моменти, на които сте свидетел и няма да забравите?

За този период имаше няколко ключови и критични моменти за бранша като например финансовата криза 2008-2010 г. и Ковид пандемията 2020-2022 г. Разбира се имаше и положителни събития. Влизането в Европейския съюз отвори европейските пазари за българските фирми. Европейското финансиране помогна на много от фирмите да се оборудват с машини.

Разкажете малко повече за своя път и кариера в бранша, как започна всичко?

Моят път в бранша е дълъг и последователен. Аз съм от малкото собственици в бранша, които са завършили Лесотехническия институт /специалност дървообработващи машини и автоматизация в мебелното производство/. Започнах с първите стъпки – малки поръчки, като постепенно във времето Мебелор постоянно се разширяваше. Обновихме и увеличихме машинния парк повече от 4 пъти, наехме повече персонал, нарастваше и обема на производство. Сега пред мен е и последната стъпка – проект за нова модерна фабрика с най-новите и технологични машини. Този проект трябва да реализираме в рамките на 18 месеца.

Имате ли служители с дълъг стаж, които са ви останали лоялни през годините? Как постигнахте тези отношения с екипа във време, когато хората сменят непрестанно месторабота и се заговори за дигитални номади?

Постоянното развитие и нарастване на „Мебелор“ дължа  на основното ядро във фирмата –  служителите със стаж 10-15-20-25 години, които представляват 50% от персонала. Във времето ние изградихме сериозни отношения –  професионални и лични. Надявам  се да продължаваме така развитието и в новата фабрика.

Браншът в последните години не е атрактивен за младите хора. На какво се дължи това и как може да се преодолее този проблем?

Мебелният сектор напоследък не е много атрактивен за младите хора. Това се вижда и в другите браншове. Дължи се на неправилната политика и стратегия в индустрията. Респективно и образователната система обслужва индустриалното развитие. Трябва да се определят основните приоритети в индустриалното развитие и да се обезпечат с необходимите квалифицирани кадри.

Как се подготвят кадри за мебелното производство и кога трябва да започне това?

За да се подготвят кадри за мебелното производство е необходима целенасочена политика още от началното училище, като се въведе обучение за техническа грамотност и основни понятия. Необходимо е да се развиват и подкрепят средните технически специализирани училища, така нар. техникуми. Да се увеличи броят на студентите, изучаващи инженерни специалности.

Какви са най-големите трудности, с които БКДМП, а и индустрията трябва да се справи в спешен порядък?

За да се справи индустрията с тези трудности трябва да се направи генерална стратегия с цели, включващи:

  • Подобряване на образователната система – да е съобразена с нуждите на индустрията
  • Да се засили контакта между индустрията и образователната система – дуални обучения, фирмени лаборатории и обучителни центрове.

Кои са постиженията, с които можем да се гордеем в дървообработващата и мебелна индустрия?

За тези 30 години мебелният бранш успя да създаде своето място в българската промишленост и да постигне своите успехи. Български фирми успешно конкурират компании за изпълнение на най-престижните проекти в Европа и света. Нашите фирми са надежден доставчик за европейския пазар и света. Те осигуряват съответните продукти във всички ниши на българския пазар.