Новини
Изисквания при въвеждане на стоки или преминаване транзит със стоки на митническите граници на Узбекистан
29.03.2013

За избягване натрупването на транспортни средства по държавната граница със съседни на Република Узбекистан страни, всички превозвачи, извършващи международен превоз на стоки към/от/през територията на Република Узбекистан, трябва да изпълняват изискванията на Указ № РР-1913 от 29 януари 2013 г. на президента на Република Узбекистан относно мерки за допълнително повишаване конкурентоспособността на местното производство и засилване на борбата с незаконния внос на стоки. Съгласно тях всички превозвачи, които въвеждат стоки или преминават транзит със стоки през митническите граници на Република Узбекистан, са задължени от 1 април 2013 г. да представят на митническите органи на входните граничните пунктове информация за внасяните стоки, включително наименование, количество, тегло и стойност, както и код по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (не по-малко от 6 цифри).
Изискваната информация трябва да се посочи в следните превозни документи:

  • за жп транспорт – в превозни и други търговски документи за превозваните стоки, налични при превозвача;
  • за сухопътен транспорт (автомобилен) – в товарителници (CMR), пътни листове, карнети TIR и други документи за превозваните стоки, налични при превозвача;
  • за въздушен транспорт – в общи декларации и листове, въздушни товарителници и търговски документи за превозваните стоки;
  • за речен транспорт – в общи декларации и декларации за товарите, транспортни и други документи за превозваните стоки, налични при превозвача.

По информация на Агенция „Митници”