Новини
Изложения и конференции за eнергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране
17.03.2016

Виа Експо организира изложения и конференции за eнергийна ефективност и възобновяема енергия и Save the Planet – управление на отпадъци и рециклиране

 

Събитията ще се проведат от 5 до 7 април в София. Фокусът през 2016 ще бъде върху биоенергията и оползотворяването на органичните отпадъци. България има добре развито горско и селско стопанство, наличие на голямо количество биоразградими отпадъци. Тези сфери привличат чуждестранни фирми, които имат инвеститорски интерес и  предлагат технологии и опит. Производството на биогорива, пелети и замяната на морално остарели системи за отопление с по-екологични алтернативи са възможности за постигане на ангажиментите на страната ни в областта на отпадъците и устойчивата енергия.

 

 

Изложенията

▪ До момента участие са заявили компании от 12 държави: Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Швейцария, Холандия и Чешка Република. Сред продуктовите експонати ще бъдат: инсталации за производство на биогаз от селскостопански отпадъци вкл. растителни и животински, компостери за оползотворяване на биоотпадъците; технологии за преработване на дървени отпадъци; машини и съоръжения за производство на биогорива (пелети) от растителна биомаса; енергийноефективно осветление и иновативни изолации; когенерационни системи и др.

▪ Профил на посетителите: инвеститори, мениджъри, представители на общини и държавната администрация.

 

 

Конференциите

▪  Сесия посветена на биоенергията: Как да превърнем отпадъците в ресурс в секторите храни и напитки, селско стопанство и дървообработване

▪ Производството на биогаз – част от устойчивото фермерство и растениевъдство

▪ Другите акценти в програмата на конференциите ще бъдат централизираното отопление и охлаждане, ролята на пластмасовите и биоотпадъци в изграждането на ресурсно ефективно общество, оползотворяване на геотермалната енергия; модернизиране на сгради с цел намаляване на тяхната консумация на енергия и др.

 

 

 

Програма Конференция управление на отпадъците
Регистрация за слушатели
Програма Конференция енергийна ефективност и зелена енергия
Регистрация

 

Брошури: ЕЕ & ВЕ, Smart Cities   Save the Planet    

www.viaexpo.com