Новини
Инвеститорите се връщат в България
11.09.2014

Ръст на преките чуждестранни инвестиции с 4.5% в България през 2013 г., до 22 948 млн. лв. отчете НСИ. Данните са с натрупване, като отчитат не само първоначалната транзакция, но и всички последващи транзакции по дадена инвестиция. За сравнение, през 2012 г. имаше спад с 0.1%, до 21.6 млрд. лв.

 

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността. В която са вложени 10 млрд. евро. На второ място по инвестиционен от чужбина е секторът на услугите, където са инвестирани 4.7 млрд. лв. В строителството са вложени 918 млн. лв. или само с 0.3% повече от 2012 г.

 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в България през 2013 г. обаче са намалели с 3.9%, до 18.4 млрд. лв. Този показател може да се използва за отчитане на инвестиционния интерес към реалния сектор и вложенията в производствен капитал.

 

През миналата година стойността на инвестициите в дълготрайни материални активи в промишлеността е достигнала 5.9 млрд. лв. В сектора на услугите, за покупки на транспортни средства, складове, хотели и т. н. са изразходвани 4 млрд. лв. Инвестициите в дълготрайни материални активи в строителството възлизат на 1.3 млрд. лв. или с 19.3% повече в сравнение с 2012 г.

 

Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 3.2 пункта в сравнение с предходната година и е 32.9%, а делът на разходите за закупуване на земя, с 0.2 пункта, и е 7.3%. Същевременно се наблюдава нарастване на относителния дял на закупените транспортни средства с 2.1 пункта и на извършените разходи за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции, с 1.5 пункта.

 

Като цяло данните показват процеси на възстановяване на икономиката, които протичат както вътре в страната, така и извън нея. Чуждестранният инвестиционен интерес се засилва, но инвестициите в производствен капитал все още са под натиск, като строителството и услугите, които бяха силно ударени от кризата, постепенно възвръщат инвестиционната си привлекателност.

Източник: DarikFinance.bg

Тагове: икономика, чуждестранни инвестиции, инвестиции, инвестиционния интерес