Новини
Инвестициите в благосъстоянието и здравето на служителите – сред основните теми на годишната конференция на БКДМП
14.11.2022

Защо да инвестирате в работоспособността на служителите и тяхното благополучие? Повечето компаниите отдавна са осъзнали, че могат да се  развиват успешно, само когато развиват благосъстоянието на своите екипи. Темата за осигуряването на безопасни условия на труд и здравна грижа в дългосрочен план за служителите става все по-актуална за фирмите.

Ако все още нямате нужната експертиза по темата, не пропускайте годишната конференция на БКДМП на 25 ноември в хотел „Рила“, Боровец. По време на форума ще имате възможност да научите повече как да осигурявате и поддържате здравословни и безопасни условия на труд и да укрепите здравето и работоспособността на служителите си. Всичко това ще ви разкажат представителите на Службата по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“, които са и основен партньор на Годишната конференция.  От тях ще разберете как можете да помогнете за подобряване на здравословното състояние на своите служители, като им създадете добра работна среда, програми за профилактика и много др., така че да създадете един наистина високоефективен екип.

Услугите на Службата по трудова медицина, са насочени основно към консултиране и подпомагане работодателите, екипите и групите по условия на труд при планиране и организиране на дейности, свързани с безопасността на труда. Подходът е индивидуален. За всяка организация, с която работи, службата  подсигурява  персонален консултант, който да подпомага работодателя в прилагането на превантивни подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и при въвеждане на принципи за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.