Новини
Индекси на промишленото производство през май 2013 година
10.07.2013

Националният статистически институт (НСИ) отчита спад в промишленото ни производство през май 2013 г. Индексът се е понижил с 2,7% спрямо предходния месец и с 6% спрямо същия месец от 2012 г. На месечна база намалява преработващата промишленост – с 4,1%, сочат сезонно изгладените данни. По-значителен спад там е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили (с 25,6%) и при производството на тютюневи изделия (с 14,4%). Понижение в преработвателния сектор е отбелязано още в дейностите обработка на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм (с 10,2%), ремонт и инсталиране на машини и оборудване (с 9,3%), производство на облекло (с 6,9%) и производство на хранителни продукти (с 4,2%). Увеличение има при производството на напитки – със 7,2%.