Новини
Индустрията с отворено писмо до институциите заради ТЕЦ „Варна“
24.04.2018

Да не бъде допускана пазарна интервенция чрез предоставяне на нерегламентирана държавна помощ на производителите на електроенергия настояват от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП). Според тях последното би означавало рязко повишаване на цената на регулиран пазар. Трите организации предупреждават за рисковете, свързани с цената Задължения към обществото в отворено писмо, свързано с информация за подадено заявление от ТЕЦ "Варна" за участие на регулирания пазара от 1 юли. То е адресирано до председателя на КЕВР Иван Иванов, до министъра на енергетиката Теменужка Петкова и до председателя на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев.

 

 

В писмото организациите припомнят, че според публикации в медиите ТЕЦ „Варна“ е подала заявление за утвърждаване на цени в КЕВР за новия регулаторен период. Съгласно публикуваната информация в медиите – поисканата цена е 191 лв. за МВтч.

 

 

„Силно сме обезпокоени от риска за кръстосано субсидиране, посредством което да бъдат прехвърлени допълнителни разходи от регулирания към свободния пазар, чрез цена Задължение към обществото“, посочват трите организации в отвореното си писмо. Те изтъкват, че в контекста на дългоочакваните промени за пълна либерализация на пазара за електроенергия всеки производител е свободен да продава своите количества на пазарен принцип. „Българската енергетика и индустрия не се нуждаят от нова серия злоупотреби в нарушение на Европейското законодателство, последиците от които ще бъдат понесени от всички битови и стопански потребители“, посочват още трите организации.

 

 

Източник: БСК