Новини
Инж. Григор Гогов е новият изпълнителен директор на ИАГ
24.03.2017

Инж. Григор Гогов е новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите. Той е заемал същия пост от август 2013 г. до август 2014 г.

 

 

 

Инж. Гогов завършва през 1979 г. Висшия лесотехнически институт, специалност „Горско стопанство“. Същата година постъпва на работа като началник на участък в Горско стопанство – Попово. 

 

 

 

Бил е директор на Държавно ловно стопанство „Паламара“, генерален директор на Горскостопанския комбинат в Русе и е оглавявал Горско стопанство – Попово.  

 

 

 

От 2005 г. до 2013 г. е главен секретар на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. 

 

 

 

Инж. Гогов има следдипломна квалификация по управление и мениджмънт на ловното стопанство в Лесотехническия университет – София.

 

 

 

Инж. Григор Гогов е удостоен  с орден „Свети Хуберт”. Това е най-високото европейско ловно отличие, връчено за първи път на българин за особени заслуги в областта на опазването на дивеча и ловното дело.

 

 

 

Източник: Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/