Новини
Инициатива за подпомагане на професионалното образование
08.01.2015

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост настоява Министерство на образованието и науката  да предприеме действия за незабавни мерки за подпомагане на професионалното образование и включване като „защитени“ професиите, които имат отношение към сектора. Липсата на кадри и закриването на редица професионални гимназии са основен проблем, пред който работодателите биват изправени. През последните години бяха закрити учебни заведения и паралелки в цялата страна, което поставя сектора пред  реална криза от недостиг на подготвени кадри. По официални данни българските предприятия за преработка на дървесина и производство на мебели запазват своята икономическа активност, дори и в условията на глобализация и въпреки световната икономическа криза. Те  водят до подобряване на икономическото и социалното развитие в отдалечените и по-слабо индустриализирани райони на страната. Предприятията за преработка на дървесина и производство на мебели в България се оказват един от най-устойчивите  клонове на родната индустрия, защото не просто оцеляват, а непрекъснато се развиват. Инициативата е подкрепена от национални и местни институции.