Новини
Информационна кампания за представяне на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
09.03.2016

главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

 

Кампанията ще се проведе в периода от 8 до 19 февруари 2016 г.

 

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

 

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

 

  • Враца – 8 февруари  2016 г. (понеделник), в залата на Инспектората по образование на ул. Софроний“ № 6, от:

 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

 13.00 до 15.30 часа  – процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

  • Велико Търново – 9 февруари 2016 г. (вторник), в Голяма зала на Община Велико Търново, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

– 13.00 до 15.30 часа  – процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

  • Варна – 10 февруари 2016 г. (сряда), в Зала на хотел „Черно море“, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

– 13.00 до 15.30 часа  – процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

  • Русе – 12 февруари 2016 г. (петък), в Пленарна зала в сградата на община Русе, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

– 12.30 до 14.00 часа  – процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

  • Бургас – 16 февруари 2016 г. (вторник), в зала 208 на Бургаски свободен университет, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

– 13.00 до 15.30 часа  – процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

  • Стара Загора – 17 февруари 2016 г. (сряда), в залата на Общински съвет-Стара Загора, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

– 13.00 до 15.30 часа  – процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

  • Пловдив – 18 февруари 2016 г. (четвъртък), в зала на Новотел Пловдив, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

– 13.00 до 15.30 часа  – процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

  • София – 19 февруари 2016 г. (петък), в зала „София I+II“ в х-л „Маринела“, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

– 13.00 до 15.30 часа  – процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

 

Допълнителна информация относно процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“  е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg

 

Тагове: финансиране, проекти, иновации, ОПИК, европейски програми