Новини
Информация относно официално писмо от БКДМП
21.04.2021

Като прикачен файл можете да видите писмо от председателя на УС на БКДМП Галин Господинов до министъра на икономиката и председателя на Комитета за наблюдение на ОПИК, в което за пореден път настояваме за подпомагане на предприятията, извършващи първична преработка на дървесина, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Към днешна дата този сектор от българската икономика останал извън фокуса на всички институции.

До момента бяха проведени поредица от формални и неформални срещи в тази посока, като тук използваме възможността да благодарим на част от управителите на дървообработващите фирми за активността им.

Камарата продължава да работи усилено, за да защитава интересите на своите членове и сме на линия, ако имате предложения или питания!

 

pismo ot BKDMP do MI i OPIK

pismo ot MZHG ot 28 08 2020

pismo ot MZHG ot 30 11 2020