Новини
Как да сме успешни при износа на своите продукти
05.04.2013

През м. април 2013 г. се организират шест въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Малките и средните предприятия ще получат подробна информация по следните теми – управление на човешки ресурси, производствен капацитет и финансова стабилност; конкурентоспособност на продуктите; маркетингова политика на фирмата; определяне на подходящ пазар за износ на продукта и техники на ефективно опериране на международните пазари.

  Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

 

1.

 

Видин

 

9.04.2013 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

 

Хотел „Нептун”, конферентна зала

 

2.

 

Монтана

 

10.04.2013 г.

(сряда)

от 10.00 ч

 

Хотел „Монтана”, конферентна зала

 

3.

 

Враца

 

11.04.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

 

Хотел „ Хемус”, конферентна зала  

 

 

4.

 

Кюстендил

 

16.04.2013 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

 

Хотел „Стримон”, конферентна зала „Пауталия”

 

5.

 

Перник

 

17.04.2013 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

 

Хотел „Елит”, конферентна зала

 

6.

 

София

 

18.04.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

 

Хотел „Феста”, конферентна зала „Панорама”  

Въвеждащите обучения се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на www.benchmark.bg /рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”/. Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.