Новини
Камарата организира посещение на журналисти във Велико Търново и Габрово
05.10.2023

БКДМП организира посещение на журналисти в Северноцентралното държавно предприятие ДП-Габрово в м. Узана на 04 октомври 2023 г. По време на обиколката бе посетен и заводът на Кроношпан във Велико Търново. Инициативата е част от кампаниите „Заедно за опазване на горите“ и „Мебелите на България – традиции и иновации“ на Камарата.

Представители на медиите разгледаха предприятието на Кроношпан във Велико Търново, което е нагледен пример за постиженията в сектора. За да постигне този високотехнологичен облик, фирмата е инвестирала в последните години над 300 млн. евро за нови линии за производство на ПДЧ и и МДФ, обяви по време на събитието инж. Петър Дишков, мениджър снабдяване с дървесина. Общо инвестициите на компанията от 2016 г. насам са над 600 млн. евро, като между 20 и 30 на сто са вложени в инсталация за рециклиране, която е единствената у нас.

Предприятието е доказателство, че принципите на кръговата икономика могат да се прилагат успешно и у нас, защото успява да рециклира дървесина и да даде нов живот на мебелите. Компанията има 4 депа за рециклиране и 130 контейнера на територията на общините в цялата страна, където за нейна сметка се събират дървесните отпадъци, надробяват се и се предават до рециклиращата инсталация във Велико Търново. Само за периода януари – септември 2023 г. там се рециклират 25 000 тона дървесина, което се равнява на 200 000 спасени дървета. За изминалата година там са рециклирани 24 000 тона дървесина.

„Браншът ни осигурява 3% от БВП на България, силно експортно ориентиран е заради доброто съотношение между цена и качество. Изпитваме обаче сериозни затруднения, защото в обществото масово битува схващането, че ние сме дървена мафия и сечем поголовно горите, което не е така. Бизнесът няма интерес да си унищожава суровината, напротив. Ние сме толкова загрижени, колкото и останалите, затова и организираме тези посещения – за да се уверите, че бизнесът ни спазва всички европейски изисквания и стандарти. Освен това сме социално отговорни към обществото и природата“, заяви изпълнителният директор на БКДМП Даниела Петрова.

По време на посещението на Северноцентралното държавно предприятие ДП-Габрово директорът инж. Иван Недков показа на журналистите примери за стопанисвани гори, в които се провеждат лесовъдски мероприятия като сечи и залесявания.

„Ако горите не стопанисват добре, дърветата започват да падат, изсъхват.  Така вместо да оставим дърветата да загиват, ние планираме и провеждаме сечи. След това тази дървесина се използва от индустрията“, обясни пред медиите Тодор Бонев, зам.-директор на Северноцентрално държавно предприятие. Така според него, когато се провеждат лесовъдски акции, се отсичат от 10 до 20 % от дърветата и по този начин гората едновременно се поддържа в добро състояние и се пазят екологичните й функции.