Новини
Кандидатстването по проекти ще става по електронен път
18.05.2015

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съвместно с дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет стартира тестване на системата ИСУН 2020 за попълване на формулярите за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

 

Във връзка с предстоящото официално обявяване на процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Приоритетна ос 2 на ОПИК и множеството постъпили коментари относно електронното подаване на проектни предложения, Управляващият орган стартира тестване на системата ИСУН 2020 за попълване на формуляра за кандидатстване.

 

Управляващия орган приканва всички кандидати да се запознаят с тестовата версия на примерна процедура за кандидатстване на адрес: https://testeumis2020.government.bg/

 

Можете да изпращате коментари по техническите функционалности на системата на следния и-мейл адресsupport2020@government.bg.

 

 

Тагове: проекти, електронно кандидатстване, ОП Иновации и конкурентоспособност, ИСУН