Новини
Концепция за Професионалното образование и обучение в България
11.10.2017

На 13.09.2017г в хотел Балкан, гр. София се проведе Форум за професионално образование и обучение, на който  Министерство на образованието и науката представи за първи път Концепция за Професионалното образование и обучение в България.

 

 

Проектът е представен за обществено обсъждане със социалните партньори, представители на държавни институции, местни власти, представители на бизнеса, академични преподаватели, експерти и изследователи, като се очаква да бъде готов в рамките на два месеца.

 

 

Концепцията включва няколко ключови момента – първият е кариерното ориентиране на учениците и възрастните на базата на информирания избор. Също така е отчетена и необходимостта от насочване професионалното образование и обучение към професиите на бъдещето, като за целта е нужно да бъдат подготвени по широк кръг от дисциплини и да придобият професионални умения на високо ниво. 30% от съществуващите днес професии не са съществували преди, поради което са насочени усилия в посока актуализиране на концепцията от това какви умения и професии са необходими в професионалната подготовка на учениците.

 

 

Пазарът на труда отчита сериозен дефицит от средни специалисти с професионална квалификация. Усилията са насочени и към промяна във възприемането на професионалното образование и обучение от учащи и родители като непрестижно и неатрактивно. Широкоспектърна подготовка – по-подходяща за професиите на бъдещето.

 

 

Друг ключов момент е създаването на система за мотивиране, която да предотврати отпадането и преждевременното напускане на училище.  Това може да се постигне чрез разработване и финансиране на иновации и нови модели на сътрудничество между професионални гимназии, други обучаващи институции в професионалното обучение.

 

 

Концепцията предвижда регламентиране на учебни пътеки, който са съобразени с възрастта и опита на обучаващите се и създаване на нови инициативи и програми.

 

 

В проекта са предвидени да се създадат учебни планове и програми съвместно с бизнеса, както и осигуряване на съвременна материална база, снабдени с модерно оборудване лаборатории и работилници, в които учениците да получат знания и умения, които да отговарят на нуждите на бизнеса.

 

 

След приемането на концепцията се предвижда да бъде актуализиран Списъкът с професиите в професионалното образование и обучение и разработване на методология за проследяване на реализацията на завършващите.

 

Презентация от събитието можете да видете тук